Hướng dẫn thanh toán nhanh qua PayOn trên WooCommerce.

0
47

Giúp bạn thanh toán mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng và tiện lợi. PayOn hứa hẹn mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời. Tích hợp Thanh toán lên Sitio web/App ơn Giản, Linh Hoạt, Nhanh Chóng Hỗ trợ Hình thức Thanh toán ngay và trả gó với ầy ủ các phương thức: thẻc tế, atm nội ịa, qrn t… là nhà cung cấp các giải pháp bán hàng cho các doanh nghiệp, hãy tích hợp tính năng thanh toán PayOn để tăng thêm lợi ích cho khách hàng của bạn.

Tutoriales de Woocommerce. Crea tu tienda online gratis con wordpress

Fuente: Woocommerce Youtube